Et godt arbejdsmiljø starter med en beslutning

De fleste er enige om, at medarbejdere fortjener at arbejde i et sikkert og godt arbejdsmiljø. Men enighed er ikke nok. Før de rigtige holdninger bliver til andet end gode intentioner og flotte ord, skal der sættes handlinger bag. Som så meget andet starter også det gode arbejdsmiljø med en beslutning i ledelsen.

Handling bag ord skaber sikkert arbejdsmiljø

En arbejdsdag hos JP Industri byder på masser af tunge løft, svejseflammer og rustfrit stål, der bliver valset, bukket og klippet. Set fra den vinkel er JP Industri en potentielt farlig arbejdsplads.
Heldigvis findes der mange muligheder for at fjerne og reducere risikoen for både arbejdsulykker og belastningsskader. Og dem benytter vi os af. Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Så dem passer vi på.

Samarbejde med miljøtilsynet

Vi har et godt samarbejde med miljøtilsynet, der sikrer, at vi også for miljøet omkring os er en virksomhed i dukse klassen. Et af de store indsatsområder er her affaldshåndtering. Det meste affald fra vores virksomhed er nemlig ressourcer, hvis det vel at mærker kommer det rigtige sted hen.