Troværdige leverandører og kontrol sikrer rustfri stål af høj kvalitet

Vores kunder stiller store krav til det produktionsudstyr af rustfrit stål, de køber hos os. Og vi er stolte over at leve op til de krav.

Vores produktionsfaciliteter og medarbejdere er i top, og det samme gælder naturligvis de råmaterialer, vi bruger i produktionen.

Det sikrer vi ved at vælge de bedste leverandører, samt ved en grundig indgangskontrol af råmaterialer og halvfabrikata, som for eksempel trykdæksler til tryktanke.

Ensartet kvalitet

Det er vigtigt, at råvarerne er nøjagtig ens fra leverance til leverance. Små udsving i legeringerne kan betyde store udsving i kvaliteten af vores produkter.

Derfor har vi sat system i vores egenkontrol af råvarerne. Desuden har vi også på vores råvarer og halvfabrikata et tæt og løbende samarbejde med Force Technology.

Fuld sporbarhed fra råvarer til færdigt produkt

Et af elementerne i vores arbejde for at sikre kvaliteten er, at vi kan spore alle vores råvarer fra de bliver leveret hos JP Industri – og til de i form af kvalitetsprodukter forlader JP Industri lokaler for at løse vigtige opgaver hos vores kunder.